6. Bölüm: Neden?

Yazı dizimizin altıncı ve son bölümünde, Almanya’nın suçları karşısında kilisenin suskunluğuna, insanların bu suçları nasıl işleyebildiğine ve en yüksek seviyesini Alman ve Japon toplumlarında bulan dünya görüşü hakkındaki düşüncelerimin Hollanda’ya taşınmamla birlikte hangi yönde değiştiğine tanıklık edeceğiz. A. Kilisenin Şefkati “Derler ki; “Tanrı her zaman kalabalık ordudan yanadır”.” Voltaire Alman Kiliseleri oyun oynuyor: Bir, iki, … 6. Bölüm: Neden? okumayı sürdür