1. Bölüm: Yılların Getirdiği: 1914 Öncesi

Yazı dizimizin birinci bölümünde, Alman halkının Hitler’e desteğinin tarihi boyutuna değiniyoruz. Bunu iki başlık altında anlatmanın uygun olacağını düşünüyoruz; Almanya’nın çekirdeğini oluşturan Prusya Devleti’nin yıllar içindeki gelişimi ve Hitler’in ayrılmaz bir parçası olan Yahudi karşıtlığının Alman toplumunun geçmişindeki yeri… A. Prusya Disiplini “Prusya ordusu olan bir ülke değil, ülkesi olan bir ordudur.”[1] Mirabeau Markizi (Fransız … 1. Bölüm: Yılların Getirdiği: 1914 Öncesi okumayı sürdür