9. Bölüm: Hasat Zamanı

“Canavarlarla savaşan kişi, kendi de canavar olmamaya bakmalıdır. Ve uzun süre bir uçuruma bakarsan, uçurum da senin içine bakar.” Friedrich Wilhelm Nietzsche, “İyinin ve Kötünün Ötesinde” Yazı dizimizin dokuzuncu bölümünde, Kızıl Ordu savaşın dehşetini Alman topraklarına taşıyor ve Alman ulusunun yıllarca başkalarına çektirdiği acıları, aynı seviyede olmasa da, yaşamasına neden oluyor. Cengiz Han’dan beri görülen … 9. Bölüm: Hasat Zamanı okumayı sürdür