8. Bölüm: Kızıl Fırtına

“Çünkü ölümsüz tanrıların adeti idi. Cinayetleri için cezalandırmak istedikleri kimselere, talihin ani değişmesiyle onları daha fazla kederlendirmek için, geçici bir mutluluk bahşederler.” Julius Sezar, Galya Savaşı Yazı dizimizin sekizinci bölümünde, Kızıl Ordu’nun dur durak bilmeden ilerleyişi ile birlikte yaşananlara göz atıyoruz. Einstein’ın deliliğe ilişkin tanımı: Aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek[1] 1944 Ocak’ı … 8. Bölüm: Kızıl Fırtına okumayı sürdür