5. Bölüm: Diriliş

“Bizim için en büyük tehlike şudur ki, tüm muharebeleri kazanıp sonuncuyu kaybedebiliriz.” General Halder, Alman Kara Kuvvetleri Komutanı Yazı dizimizin beşinci bölümünde, 2. Dünya Savaşı’nın başından beri ülkeleri peş peşe fetheden Hitler, Rus soğuğu ile karşılaşıyor ve ABD’nin işin içine girmesiyle birlikte savaşın kapsadığı alan genişliyor. General Kış Yazı dizimizin bir önceki bölümünde Almanlar Moskova’nın … 5. Bölüm: Diriliş okumayı sürdür