1. Bölüm: Devlerin Doğuşu

Tarihin en büyük kavgası olan Hitler-Stalin savaşını okuyacağımız yazı dizimizin birinci bölümünde, bu iki diktatörün 1920’ler ve 30’lar boyunca ülkelerinin gücünü nasıl hızla arttırdıklarından söz edeceğiz. “Küçük Caniler Yaratmanın Erdemi” başlıklı yazı dizisinde, 1920 ve 30’larda Hitler’in iktidara geliş sürecinden ve iktidarı ele geçirdikten sonra yaptıklarından söz etmiştik. Bu nedenle elinizdeki yazıda, Rusya’nın Hitler için … 1. Bölüm: Devlerin Doğuşu okumayı sürdür