2. Bölüm: Kazan Kaynıyor: 1914–1933

“Bu bir barış değil. Bu yirmi yıllık bir ateşkes.” Mareşal Foch (İtilaf Devletleri Orduları Baş Komutanı), 28 Haziran 1919’da imzalanan Versay Antlaşması üzerine… Yazı dizimizin ikinci bölümünde, 1. Dünya Savaşı’nın başından Hitler’in iktidara gelişine kadar olan dönemdeki Almanya’nın tarihine kısaca göz atacağız. Büyük Savaş[1] 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında, Alman İmparatoru 2. Wilhelm … 2. Bölüm: Kazan Kaynıyor: 1914–1933 okumayı sürdür